Pedoman AKLAP

Pedoman AKLAP

Tahun Terbit
Pedoman Penatausahaan BMN UIN Jakarta 2015
Pedoman Akutansi BLU UIN Jakarta 2016
Pedoman Piutang UIN Jakarta 2017
 Pedoman Peta Ruangan Fakultas & Unit  2015
Panduan Penggunaan Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis WEB  2019
 Pedoman UKT UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Versi 1.0  2018